Service Maintenance Technician / Service Onderhoudstechnicus

Ideas need initiative.


Consoveyo S.A. from Porto, Portugal, is a system integrator for automation projects in intralogistics and supplier of automated conveyor and storage systems. The portfolio of integrated solutions and services includes high-rack warehouses, distribution centers, and order processing systems. The company specializes in in-house mechanics and hardware solutions. Consoveyo has facilities in Portugal, Spain, Belgium, the Czech Republic, India, and Singapore. The company belongs to the Business Unit System Integration and is part of the Business Area Logistics Systems belonging to the international technology group Körber.

The Business Area Logistics Systems is the leading supplier of fully-integrated solutions for optimizing complex internal and external logistics processes. Under a common roof the companies of this Business Area offer solutions in the fields of warehouse and conveying technology, palletization plants, software and logistics network controls as well as system integration.


The Körber Group is an international technology group with around 10,000 employees all over the world. It unites technologically leading companies with more than 100 production, service and sales locations and offers its customers solutions, products and services in the Business Areas of Körber Digital, Logistics Systems, Pharma Systems, Tissue and Tobacco.

For our location in Belgium we are looking for: / Voor onze locatie in België zijn wij op zoek:

Service Maintenance Technician

Service Onderhoudstechnicus

Tasks:

Tasken:

To maintain, repair, service and modify the Company’s range of products installed at Customers’ sites. Comply with established deadlines, quality requirements, applicable standards and regulations.

Het onderhouden, repareren, servicen en wijzigen van het bedrijf´s assortiment van producten dat op de locaties van klanten is geïnstalleerd. Voldoen aan vastgestelde deadlines, kwaliteitsvereisten, toepasselijke normen en voorschriften.

 

Key responsibilities:

Hoofdverantwoordelijkheden:

 • Provide preventive and corrective maintenance, start-up assistance, and services to our customers;
  • Het bieden van preventief en correctief onderhoud, opstartingshulp en services aan onze klanten;

 • Diagnose electrical and mechanical-related issues on automation systems;
  • Diagnose van elektrische en mechanisch-gerelateerde problemen op automatiseringssystemen;

 • Use necessary manual or power tools to resolve issues and restore equipment to operating conditions, swiftly and efficiently;
  • Gebruik indien nodig handmatige of elektrische gereedschappen om problemen op te lossen en apparatuur snel en efficiënt in operationele staat te herstellen;

 • Evaluate the condition of the Customer’s equipment before the warranty period ends and suggest possible repairs/interventions;
  • Evalueer de staat van de klant zijn apparatuur vóór het einde van de garantieperiode en stel mogelijke reparaties / interventies voor;

 • Carry out tests and suggest modifications that promote the best functioning of the equipment;
  • Voer tests uit en stel wijzigingen voor die de werking van de apparatuur bevorderen;

 • Create maintenance reports detailing the actions and interventions carried out, including the description of the activities developed and the measures implemented during the interventions;
  • Maak onderhoudsrapporten met gedetailleerde informatie over de uitgevoerde acties en interventies, inclusief de beschrijving van de ontwikkelde activiteiten en de geïmplementeerde maatregelen tijdens de interventies;

 • Maintain positive working relationships with colleagues and clients, providing coaching and feedback as needed;
  • Onderhouden van positieve werkrelaties met collega's en klanten, waar nodig coaching en feedback geven;

 • Fully comply with safety procedures and policies.
  • Volledig voldoen aan veiligheidsprocedures en safetybeleid.

Qualifications:

Kwalificaties:

 • Energetic and able to work in a fast pace environment;
  • Energiek en in staat te werken in een snel veranderende omgeving;

 • Familiar with Hydraulic, Electrical, Mechanical, and Pneumatic Equipment;
  • Bekend met hydraulische, elektrische, mechanische en pneumatische apparatuur;

 • Comprehensive ability to troubleshoot and resolve mechanical and electrical problems;
  • Uitgebreid vermogen om mechanische en elektrische problemen op te lossen;

 • Experience in complex projects in a multicultural environment with teams in different locations;
  • Ervaring met complexe projecten in een multiculturele omgeving met teams op verschillende locaties;

 • Effective communication and analytic skills;
  • Effectieve communicatie- en analytische vaardigheden;

 • Working knowledge of MS Excel, and MS Word;
  • Praktische kennis van MS Excel en MS Word;

 • Good English skills (written and verbal), other languages would be an advantage;
  • Goede Engelse vaardigheden (schriftelijk en verbaal), andere talen zouden een voordeel zijn;

 • Eligible for national and international traveling (mandatory);
  • Is beschikbaar voor nationale en internationale reizen (verplicht);

 • Available for prolonged work hours and weekends when required.
  • Bereid extra werkuren en weekends te werken indien nodig.