Regisztráció

Lehetősége van több jelentkezés létrehozására és elküldésére. Annak érdekében, hogy szerkeszthesse és egy későbbi időpontban megtekinthesse a jelentkezéseit, egy személyre szabott területet kínálunk Önnek. Ehhez kérjük, töltse ki a következő űrlapot.

Figyelem!
Kérjük, a felhasználóadatok megadásakor ügyeljen arra, hogy megkülönböztetjük a kis- és nagybetűket a felhasználónévben és a jelszóban. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a felhasználónévben ne legyen umlaut vagy bármilyen speciális karakter (pl. ü, ä, ö, ß, %, ", ...).

Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat a Körber Csoport pályázói részére

A Körber AG és annak leányvállalatai, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, az adatokat kizárólag a munkaerő toborzás-kiválasztás céljára használja fel. Mindez a jelentkezők azon szándékát szolgálja, hogy a jövőben a Körber AG valamely tagvállalatának munkatársai lehessenek. A pályázói adatok a Körber AG Európai Gazdasági Térségen kívül eső illetve adatvédelmi szempontból biztonságosnak tekinthető harmadik országba való kiküldése csak akkor következik be, ha a pályázó ezen államok valamelyikében meghirdetett pozícióra jelentkezett, vagy előzetes egyeztetés után beleegyezését adta a folyamathoz.

A Körber AG a softgarden GmbH-t, mint adatfeldolgozót kérte fel a beérkező pályázatok feldolgozásra. A jelentkezéseket az adatfeldolgozó a Körber AG által előírt módon kezeli. A softgarden GmbH a megkötött bizalmi- és adatvédelmi megállapodások értelmében köteles a hozzá beérkező adatok biztonságát garantálni.

A rendszerünkbe feltöltött adatokat Ön határozza meg, ezek tartalmáért Ön felel. A Körber AG és leányvállalatai az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért mindennemű felelősséget kizár. A kísérőlevél /motivációs levél/ a fenti jogszabály szerinti különleges adatot (faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre stb. vonatkozó információt) nem tartalmazhat. Minden jelentkező felelős a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve bármilyen ebből adódó egyéb hátrányért kizárólag Ön felelős.

A pályázati folyamat lezárulását követően a Körber AG a pályázó által a jelentkezési formanyomtatványban megadottakat 12 hónapig megőrzi, annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására lehetőség legyen. A megőrzési határidő lejárta után adatait redukált és anonim formában (csatolmányok és személyes azonosító adatok) nélkül további 24 hónapig tárolják statisztikák készítéséhez, majd végelegesen törlik.

A pályázó bármikor kérheti adatainak azonnali és teljes törlését a Körber AG és leányvállalatai nyilvántartásából. Ez azonnal végrehajtásra kerül. A törlést maga a pályázó is elvégezheti, amennyiben rendelkezik internetes profillal (bejelentkezés/regisztráció).

A pályázó adatainak megadása és interneten keresztüli továbbítása titkosítva történik. Ennek ellenére a pályázónak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy az internetes portál szigorú biztonsági beállításai ellenére sem zárható ki, hogy az információk egy harmadik fél tudomására juthatnak és manipulálhatják azokat. Az internet jellegéből adódóan az alapos technikai és szervezési előírások betartása ellenére sem tudunk felelősséget vállalni azért, hogy a pályázati anyagok teljes egészükben, változatlanul eljutnak hozzánk. Főleg akkor nem, ha az adatátvitel során a céges rendszereken kívül történik meghibásodás.

Amennyiben ellátogat weboldalunkra, szervereink automatikusan tárolják számítógépe kapcsolódási adatait, a weblapokat, amelyeket megnéz oldalunkon, a dátumot, a böngészés időtartamát, a használt böngésző azonosítási adatait és az operációs rendszer típusát. Ezen kívül elmentésre kerül az IP cím valamint a weboldal, amelyről hozzánk került átirányításra. Ezek az adatok adatbiztonsági okokból és statisztikák készítése céljából szükségesek. Személyéhez kapcsolódó adatok, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím nem lesznek rögzítve, kivéve, ha állásra való jelentkezéskor adják meg őket.

Amennyiben Ön kiskorú (18 év alatti pályázók) a dokumentum aláírásával igazolja, hogy szülei munkavállalásához beleegyezésüket adták. 

Ön a fenti adatvédelmi jogszabály rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről írásban tájékoztatja Önt. Amennyiben tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön döntéssel nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben további kérdései merülnének fel az eljárással kapcsolatban, forduljon bizalommal a helyi adatvédelmi ügyekkel megbízott kollégához. Sok sikert kívánunk Önnek a pályázás során. Jelentkezési papírjait postai úton is eljuttathatja hozzánk.

 

A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.

Megszólítás:
Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Felhasználónév:*
Jelszó:*
A jelszónak minimum 6 karakterből kell állnia.
Jelszó megismétlése:*